fbpx

Open Data: μια ψηφιακή και κοινωνική επανάσταση

Ποια η φιλοσοφία των ανοιχτών δεδομένων & σε ποιούς απευθύνεται;

Open Data, Open Science, ανοικτή καινοτομία, ανοιχτή γνώση.

Όλες οι παραπάνω έννοιες συνδέονται με την ίδια φιλοσοφία: τη διαφάνεια, την ανταλλαγή δεδομένων, πληροφοριών και γνώσεων με όσους περισσότερους πολίτες. Τα Open Data, είναι μια πρακτική που προωθείται από τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις προς όφελος της διαφάνειας και της συμμετοχής των πολιτών, καθώς και της καινοτομίας. Η φιλοδοξία των ανοιχτών δεδομένων είναι να φέρει επανάσταση στον τρόπο που λειτουργεί η κοινωνία.

Τα Open Data ορίζονται από το Open Data Institute ως εκείνα τα δεδομένα τα οποία είναι προσβάσιμα στον καθένα για να τα χρησιμοποιήσει και να τα μοιραστεί. Βρίσκονται, πλεόν, σε πληθώρα στο Διαδίκτυο, δημοσιεύονται κάτω από κατάλληλες, ανοικτές, άδειες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν, υπό περιπτώσεις, ακόμη και εμπορικά.

Τα δεδομένα αυτά μπορούν να παραχθούν σε όλους τους τομείς – περιβάλλον, μεταφορές, πολεοδομία, γεωγραφία, κοινωνιολογία, κ.α. – και από διάφορους φορείς: τοπικές αρχές, διοικήσεις, επιχειρήσεις, ενώσεις, αλλά και πολίτες.

Όταν αναφερόμαστε σε open data, εννοούμε «ακατέργαστα» δεδομένα, και όχι πληροφορίες. Πληροφορίες προκύπτουν από την ερμηνεία των δεδομένων. Στον τομέα της ενέργειας, για παράδειγμα, η παραγωγή δεδομένων σχετικά με την κατανάλωση του κάθε νοικοκυριού μπορεί να καταστήσει δυνατή τη βελτίωση των υποδομών» επισημαίνει ο Secill Le Guen, σύμβουλος στο Open Data στο Datactivist.

Η φιλοδοξία της διαφάνειας και της καινοτομίας

Τα Open Data είναι επομένως ένα σημαντικό εργαλείο για τη διασφάλιση της διαφάνειας της δημόσιας δράσης: το κίνημα επιδιώκει να παράσχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των δημόσιων πόρων. Οι πολίτες που είναι καλύτερα ενημερωμένοι απολαμβάνουν μεγαλύτερη συμμετοχή στα δημόσια δρώμενα και στη δημοκρατική διαδικασία. Προς αυτή την κατεύθυνση, κινείται ο κόσμος της ανοιχτής έρευνας και τα «Open Science Data», με σκοπό να ενθαρρύνουν τη συνεργατική και διεπιστημονική έρευνα. Στο επίπεδο των επιχειρήσεων, η διαφάνεια είναι επίσης στο επίκεντρο, μαζί με την αποτελεσματικότητα και την καινοτομία.

Με το άνοιγμα των δεδομένων στο ευρύ κοινό, μια εταιρεία ή μια κοινότητα ενθαρρύνει την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, οι οποίες είναι ευεργετικές για τον πολίτη και λύνουν προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Η πρόσβαση στα Open Data καθιστά δυνατή τη δημιουργία εφαρμογών που που ανταποκρίνονται στις καθημερινές ανάγκες. Με την παροχή δεδομένων σχετικά με την κυκλοφορία των λεωφορείων, για παράδειγμα, μια εταιρεία μεταφορών παρέχει το υλικό που χρειάζεται για να αναπτυχθεί μια εφαρμογή που επιτρέπει στους ταξιδιώτες να βελτιστοποιούν τη διαδρομή τους με βάση την κίνηση σε πραγματικό χρόνο. Αυτή είναι η περίπτωση της εφαρμογής Citymapper, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στο Λονδίνο, το Βερολίνο, το Τόκιο, το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη.

Πως χρησιμοποιούμε σωστά τα ανοιχτά δεδομένα για να καινοτομήσουμε, να σχεδιάσουμε λύσεις και να συμμετέχουμε στην κοινωνία πιο ενεργά;

Τι είναι ανοικτά, κλειστά, διαμοιρασμένα, προσωπικά, δημόσια δεδομένα; Που μπορώ να βρω ανοικτά δεδομένα; Τι μπορώ να κάνω με αυτά; Πως μπορώ να τα αξιοποιήσω προσωπικά και επαγγελματικά; Το εργαστήριο“Efficient Interaction with Open Data” έχει σαν βασικό στόχο την εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις έννοιες των ανοικτών δεδομένων, τις πιθανές εφαρμογές τους στην καθημερινότητα και τα εργαλεία διάδρασης με αυτά. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν απαντήσεις σε όσα ερωτήματα έχουν για τα ανοιχτά δεδομένα.

*Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία σε θέματα ανοικτών δεδομένων. Βασικές γνώσεις χρήσης Ηλεκτρονικού/Υπολογιστή και πλοήγησης στον Παγκόσμιο Ιστό (Internet) θα διευκολύνουν την παρακολούθηση και τη συμμετοχή.

Ταυτότητα εισηγητή

Ο Απόστολος Κρητικός είναι συνιδρυτής της Social Mind, ενός agency με έδρα στην Θεσσαλονίκη με εξειδίκευση στο web development και το digital marketing. Αποτελεί Υποψήφιο Διδάκτορα του Τμ. Πληροφορικής του Α.Π.Θ στην ερευνητική περιοχή της Τεχνολογίας Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα. Από το 2015 αποτελεί πιστοποιημένο εκπαιδευτή σε θέματα ανοικτών δεδομένων από το Open Data Institute.

Εξασφαλίστε τη θέση σας!

Το Σάββατο 19/5, 12:00-17:00, στο Caravan Β&Β.

Το κάθε εργαστήριο αφορά περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην φόρμα συμμετοχής, ώστε να μάθουμε περισσότερα για σας και να διευκρινίσουμε διαδικαστικές λεπτομέρειες.

Θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή σε περισσότερα του ενός workshop; Επικοινωνήστε μαζί μας! hello@youthnest.com

“We are thrilled that you want to join us!”

Τιμή Εισόδου για κάθε εργαστήριο

20 € : γενική είσοδος
15€ : μειωμένη (φοιτητές, άνεργοι)

Περιλαμβάνεται καφές και ελαφρύ σνακ

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες του εργαστηρίου.