fbpx

Health Lab: Μελετώντας τις προκλήσεις του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Ο οργανισμός κοινωνικής καινοτομίας among με την υποστήριξη του προγράμματος “Δεσμός για τους Νέους”* του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου ΔΕΣΜΟΣ, την συνεργασία των Global Shapers Athens, καθώς και την πολύτιμη επιστημονική υποστήριξη του Οργανισμού Έρευνας και Ανάλυσης διαΝΕΟσις, διοργανώνει μία σειρά 4 εργαστηρίων με σκοπό την μελέτη των προκλήσεων του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην Ελλάδα:


1. Οι βασικές προκλήσεις στο σύστημα υγείας στην Ελλάδα (18.05)

2. Το πρόβλημα και το σύστημα πίσω από κάθε πρόκληση (25.05)

3. Αντίληψη των βασικών δυναμικών της κάθε πρόκλησης (01.06)

4. Εύρεση πλεονεκτήματος & Στρατηγική δράση (08.06)

health-lab-logo

Το σύστημα Υγείας είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο και ο τομέας της Δημόσιας Υγείας απαραίτητος για το υψηλό βιοτικό επίπεδο των πολιτών, μέσω της κάλυψης ζωτικών αναγκών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ψυχικής υγείας. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην Ελλάδα περιλαμβάνει ένα πολύπλευρο δίκτυο φορέων υγείας και επαγγελματιών (Γιατροί, ερευνητές, διοικητές, νοσηλευτές κ.λπ.), τους οποίους προσκαλούμε να συμμετάσχουν στα 4 εργαστήρια, που στοχεύουν:

  1. Στην κατανόηση της συστημικής προσέγγισης στον τομέα της Υγείας: οι δυναμικές μεταξύ των βασικών παραγόντων, οι εμπλοκές και οι προκλήσεις ανάπτυξης, οι δυσκολίες επικοινωνίας κ.λπ. (Μέθοδος Systemic Thinking)
  2. Στην γρήγορη και αποτελεσματική μελέτη των προκλήσεων του συστήματος, ώστε να αναζητηθούν τρόποι “μετάφρασής” τους σε πρακτικές και εφαρμόσιμες λύσεις (Μέθοδος Design Thinking)
  3. Στην ενθάρρυνση της ουσιαστικής συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των παρόχων υγείας
 
Διαβάστε εδώ την μελέτη της διαΝΕΟσις από την οποία εμπνέεται το εργαστήριο, η οποία παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη ριζική αναμόρφωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
 

Η μελέτη περιγράφει ένα σύγχρονο και αποκεντρωμένο δημόσιο σύστημα υγείας, με έμφαση στην κοινωνική ισότητα, την κλινική αποτελεσματικότητα και την οικονομική βιωσιμότητα.

nurse
doctor

Σε ποιους απευθύνεται

Η σειρά εργαστηρίων “Health Lab: Μελετώντας τις προκλήσεις του Εθνικού Συστήματος Υγείας” απευθύνεται σε διοικητικά πρόσωπα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα υγείας, ιατρούς, νοσηλευτές, ακαδημαϊκούς και επιχειρηματίες της Υγείας, καθώς και σε φοιτητές σχολών Υγείας.

  • Θα δοθεί προτεραιότητα σε όσους μπορούν να παρακολουθήσουν και τα 4 εργαστήρια
  • Προκειμένου να διατηρηθεί ο γεωγραφικός και επαγγελματικός πλουραλισμός, στην επιλογή των συμμετεχόντων θα ληφθεί υπόψη ο τόπος διαμονής και η ιδιότητα κάθε συμμετέχοντα.

Γιατί να πάρεις μέρος στo Ηealth Lab;

Για να εξοικειωθείς με τις μεθοδολογίες του systemic & design thinking

Για να συμβάλλεις στην μελέτη του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Για να βιώσεις ένα διαδραστικό  ψηφιακό εργαστήριο

 Για να δικτυωθείς με επαγγελματίες που μοιράζονται παρόμοιους προβληματισμούς με εσένα

health-lab-cover

* To πρόγραμμα “Δεσμός για τους Νέους” του ΜΚΣ ΔΕΣΜΟΣ, έχει ως στόχο τη χρηματοδότηση θέσεων απασχόλησης για άνεργους έως 30 ετών σε κοινωφελείς οργανισμούς της χώρας. Με τη στήριξη του προγράμματος, οι νέοι αποκτούν πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία, σε θέσεις επιλογής τους, άμεσα συνυφασμένες με το αντικείμενό τους, ενώ παράλληλα ενισχύεται και το δυναμικό των οργανισμών που συμμετέχουν, επιτρέποντάς τους να διευρύνουν το έργο τους και να αυξήσουν το θετικό κοινωνικό τους αντίκτυπο. 

Η διαΝΕΟσις είναι ένας ανεξάρτητος, μη-κερδοσκοπικός ερευνητικός οργανισμός με βάση την Αθήνα. Ο οργανισμός παράγει ερευνητικό έργο και προτάσεις πολιτικής, διενεργεί σε βάθος δημοσιογραφικές έρευνες και αναπτύσσει εργαλεία και πρωτοβουλίες στον χώρο των ανοιχτών δημοσίων δεδομένων. Στόχος της ομάδας είναι να συνεισφέρει στο δημόσιο διάλογο, προσφέροντας τεκμηριωμένα στοιχεία και ρεαλιστικές λύσεις σε μεγάλα κρίσιμα θέματα. Η διαΝΕΟσις απευθύνεται σε όλους όσοι εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στη διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικών έχοντας ως βασικό ερώτημα του ερευνητικού της έργου: Πώς να έρθει στη χώρα η ανάπτυξη, διατηρώντας παράλληλα την κοινωνική της συνοχή;

Ανακάλυψε μηνιαίες ευκαιρίες και σύγχρονες μεθοδολογίες για την εξέλιξή σου!