fbpx

Πώς επηρεάζουν τα φαινόμενα του Brain Drain & του Brain Gain την κοινωνική καινοτομία

4ήμερη Ευρωπαϊκή συνάντηση με θέμα:
"Η επίδραση του φαινομένου Brain Drain | Brain Gain στην κοινωνική καινοτομία"

6-9 Φεβρουαρίου 2020

Α. Περιγραφή του Brain Drain | Brain Gain

📖 Το φαινόμενο του Brain Drain, δηλαδή η μετανάστευση εκπαιδευμένων ή ειδικευμένων ατόμων από μια συγκεκριμένη χώρα, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που έχει επηρεάσει δεκάδες χώρες τα τελευταία χρόνια και όχι μόνο.

📖 Ταυτόχρονα, το φαινόμενο του Brain Gain, η αύξηση του αριθμού των επαγγελματιών που μετακομίζουν σε μια χώρα με περισσότερες ευκαιρίες για να εργαστούν και να σπουδάσουν έχει αρχίσει να αγγίζει και την ελληνική κοινωνία. Πρωτοβουλίες όπως το Regeneration, το braingain.gr και πολλές ακόμα, προσπαθούν να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για την παραμονή των νέων επαγγελματιών στη χώρα.

Δεδομένου ότι η μετακίνηση και η ανταλλαγή πόρων (είτε υλικών, είτε πνευματικών, είτε ανθρώπινων) αποτελεί μέρος της ανθρώπινης ταυτότητας, θεωρούμε τόσο το Brain Drain όσο και το Brain Gain ιδιαίτερα σημαντικά για την ανάπτυξη της ανθρωπότητας και τη διάδοση της γνώσης παγκοσμίως. Ωστόσο, σε ορισμένες μεσογειακές και βαλκανικές χώρες οι νέοι εκπαιδευμένοι επαγγελματίες τείνουν να μεταναστεύουν αφήνοντας πίσω τους ένα κενό ανθρώπινων πόρων, το οποίο δυσκολεύει την ανάπτυξη της κοινωνικής καινοτομίας στην Ελλάδα.

Β. Το φαινόμενο του Brain Drain & Brain Gain στη Θεσσαλονίκη

Στο Youthnest και για τα πλαίσια του συγκεκριμένου εργαστηρίου, ερμηνεύουμε το του Brain | Drain Brain Gain ως “κινητικότητα”.

Οι άνθρωποι – όπως και παλαιότερα, έτσι και σήμερα- αναζητούν τόπους με καλύτερες ευκαιρίες για να εργαστούν και να ζήσουν. Η ανισόρροπη όμως κίνηση των νέων, λαμπρών μυαλών εκτός της Ελλάδας οδηγεί σε έλλειψη σύγχρονα καταρτισμένων επαγγελματιών και περισσότερες συστημικές δυσκολίες για όσους αποφασίζουν να παραμείνουν.
professional

Οι συστημικές αυτές δυσκολίες γίνονται αντιληπτές στην καθημερινότητα της εργασίας μας.  Στο Youthnest αναζητούμε την εφαρμογή πρακτικών, απλών τρόπων για την εισαγωγή της καινοτομίας στον κοινωνικό τομέα. Στην εκπαίδευση, στην οργάνωση δομών, στο αντίκτυπο των projects. 

Λαμβάνοντας το φαινόμενο του BG | BD ως δεδομένο, θα πρέπει να αναλογιστούμε τα ακόλουθα: 


✅ Τι μπορούμε να μάθουμε από αυτό;

✅ Πώς μπορούμε να προσαρμόσουμε αυτό το φαινόμενο στη δουλειά μας; 

✅ Και πώς αντιδράμε στην ανάγκη για καινοτομία;

Γ. Το σχέδιο δράσης του οργανισμού μας για το έτος 2020-2022

Για το Youthnest, η θεματική του Brain Drain|Brain Gain αποτελεί βασική θεματική ενασχόλησης από το ξεκίνημα του οργανισμού. Η ενδυνάμωση των νέων επαγγελματιών, η προώθηση καινοτόμων εργαλείων και η εφαρμογή σύγχρονων project είναι βασικές αρχές λειτουργίας μας. Μετά από 4 χρόνια λειτουργίας όμως συνειδητοποιήσαμε ότι οι ρίζες του προβλήματος είναι πιο βαθιές, μιας που η Θεσσαλονίκη τις τελευταίες δεκαετίες έχει επηρεαστεί από το κίνημα της μετανάστευσης τόσο από το Brain Drain όσο και  από το Brain Gain.

Βασικός άξονας δράσεων μας για το 2020 θα είναι η έρευνα και η ανάλυση των επιπτώσεων του BD | BG στην κοινωνική καινοτομία της πόλης, και για να το πετύχουμε αυτό έχουμε σχεδιάσει ένα πρόγραμμα δράσεων σχετικών με το ζήτημα για το 2020 το οποίο θα περιέχει μεταξύ άλλων: διαδραστικά events για ανοιχτές συζητήσεις και networking, Hackathon, ενώ προς το τέλος του 2020 ευελπιστούμε ότι με συμμετοχικές διαδικασίες και με την αξιοποίηση των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν θα ξεκινήσει η παραγωγή ελεύθερων στη χρήση πρακτικών εργαλείων (μεθόδων, toolkits, γενικών συμπερασμάτων) με προτεινόμενες λύσεις για εφαρμογή από φορείς Δημοσίου ενδιαφέροντος.

Η διαδικασία που θα ακολουθήσουμε βασίζεται στις μεθοδολογίες του Design Thinking, βάση των οποίων σχεδιάζονται και αναδιαμορφώνονται όλες οι σύγχρονες διαδικασίες και υπηρεσίες

Δ. Η πρώτη διεθνή συνάντηση στη θεματική του Brain Drain | Brain Gain στη Θεσσαλονίκη

meeting

Τον Φεβρουάριο του 2020 (6-9/2/2020) συγκεντρώνουμε 8 λαμπρά μυαλά από το εξωτερικό (απόφοιτοι του δικτύου Robert Bosch) που ασχολούνται επαγγελματικά με την θεματική, με σκοπό μέσα από 4 ημέρες εργαστηρίων να εξάγουμε κάποιες πρώτες ρεαλιστικές και πρακτικές λύσεις. Η πρώτη διεθνή συνάντηση για το θέμα του Brain Drain | Brain Gain στη Θεσσαλονίκη. Ο στόχος αυτής της συνάντησης είναι να ξεκινήσει μια διαδικασία εξεύρεσης ιδεών, η οποία θα συνεχιστεί και με το πέρας του 4ήμερου. Στο Youthnest βλέπουμε το Brain Drain ως μια πρόκληση που επηρεάζει την κοινωνική καινοτομία, αλλά ταυτόχρονα και ως πεδίο δημιουργικών ευκαιριών μάθησης. Θέλουμε να εξετάσουμε αν το φαινόμενο του Brain Drain έχει την ίδια ερμηνεία και επιπτώσεις και σε άλλες χώρες, καθώς και να εξερευνήσουμε εάν άλλοι επαγγελματίες έχουν βρει δημιουργικές ιδέες για να ξεπεράσουν αυτές τις προκλήσεις.

Ε. Το πρόγραμμα του εργαστηρίου

Α) Πεδίο ανταλλαγής απόψεων: Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας, θα δημιουργηθεί ένα κοινό έδαφος κατανόησης μεταξύ των συμμετεχόντων στο θέμα. Οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες, οι ανοιχτές τύπου συνεδρίες και η ανταλλαγή γνώσεων θα δημιουργήσουν έναν ασφαλές χώρο, μέσα στον οποίο ο κάθε ένας θα μπορέσει με άνεση να μοιραστεί τις γνώσεις και τις σκέψεις του. Θα ξεκινήσουμε καθορίζοντας τους παράγοντες που παροτρύνουν κάποιον να μεταναστεύσει.

Β) Brain Drain στη Θεσσαλονίκη: Τη δεύτερη μέρα, θα διερευνήσουμε τους πόρους, τα εργαλεία και τις μεθόδους γύρω από το Brain Gain για να καταγράψουμε τη γνώση της ομάδας. Θα εργαστούμε σε ένα πρακτικό παράδειγμα της Θεσσαλονίκης, όπου η κοινωνική καινοτομία επηρεάζεται βαθιά από το Brain Drain | Brain Gain. Ο σκοπός αυτής της ημέρας είναι να ξεκινήσει η διαμόρφωση ιδεών, λύσεων και πρωτοτύπων. Για τον λόγο αυτό, θα συμπεριλάβουμε μερικές σύντομες επισκέψεις σε οργανισμούς που αποτελούν έμπνευση και παρουσιάζουν τοπικές καινοτόμες πρωτοβουλίες.

Γ) Ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής ομάδας: Την τρίτη μέρα η ομάδα θα ξεκινήσει να διαμορφώνει μια δυνητική εργαλειοθήκη ιδεών και μια ομαδοποίηση μελλοντικών εργασιών. 

Δ) Μελλοντικό πλάνο: Η τέταρτη μέρα θα είναι ένα μια ενδοσκόπηση της διαδικασίας, αλλά ταυτόχρονα και ένας στρατηγικός σχεδιασμός των επόμενων δραστηριοτήτων. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια διαδικασία παρακολούθησης, όπου οι συμμετέχοντες θα δοκιμάσουν κάποιες λύσεις στην τοπική τους πραγματικότητα και θα επιστρέψουν με feedback, σχόλια και νέες ιδέες.

Θέλετε να συμμετέχετε στη 4ήμερη Πανευρωπαϊκή συνάντηση ;
Η συγεκριμένη συνάντηση (PractitionersLAB) χρηματοδοτείται από το δίκτυο αποφοίτων Bosch, το οποίο είναι μια συνεργασία μεταξύ του ιδρύματος Robert Bosch και του Διεθνές Κέντρου Αποφοίτων (International Alumni Center -IAC).
abbvie-6
telo-1
climathon-3