fbpx

Καινοτομία για την κοινωνία: 5 χρήσιμοι όροι

idea-water

ΤΙ ΕΙΝΑΙ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ;
(SOCIAL INNOVATION)

Κοινωνική καινοτομία είναι η ανάπτυξη νέων, πιο αποτελεσματικών και βιώσιμων λύσεων πάνω σε ένα υπαρκτό κοινωνικό πρόβλημα. Η εκπαίδευση, η υγεία, η ισότητα, η δικαιοσύνη, η πρόσβαση, η επιχειρηματικότητα, οι εργασιακές συνθήκες, οι κοινότητες, οι βιώσιμες πόλεις, οι γειτονιές και άλλοι τόσοι τομείς, πρέπει να μπορούν να προσαρμοστούν στο 2023, να αφομοιώσουν νέες τεχνολογίες, να καινοτομήσουν, να χρησιμοποιήσουν σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα τους. 

 

Το αποτέλεσμα της κοινωνικής καινοτομίας μπορεί να είναι:

service
proccess
technology
dragon-cover

Μια νέα υπηρεσία.

Μια νέα διαδικασία.

Ένα νέο προϊόν ή μια νέα τεχνολογία.

Μια ιδέα, ένα νέο κίνημα, μια στρατηγική, μια νομοθεσία.

Oι κοινωνικές προκλήσεις είναι πολυπαραγοντικές και η αντιμετώπιση τους προϋποθέτει την ουσιαστική συνεργασία κυβερνήσεων, Δημοσίων Φορέων, Πανεπιστημίων, εταιριών, ΜΚΟ, δωρητών κ.ά. Πώς θα αντιμετωπίσουμε προκλήσεις όπως η ανεργία, οι ελλείψεις στο σύστημα Υγείας, η μη ελαστικότητα των Δημόσιων Υπηρεσιών ή το δημογραφικό πρόβλημα χωρίς να συνδυάσουμε τις γνώσεις, την εμπειρία και τα εργαλεία διαφορετικών τομέων;

Η Κοινωνική Καινοτομία δεν υποκαθιστά τους θεσμούς, τους νόμους και την αυτοδιοίκηση. Αντιθέτως, σε πλήρη αρμονία με αυτούς συνθέτει καινούργιες λύσεις για μια βιώσιμη οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική πραγματικότητα. Δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη διαδικασία στην προσέγγιση της κοινωνικής καινοτομίας. Η επιτυχής δημιουργία λύσεων προϋποθέτει την καλύτερη αξιοποίηση ιδεών, μεθοδολογιών, ερευνών, πόρων και διαμορφώνεται ανάλογα με την κάθε πρόκληση.

talk

ΤΙ ΕΙΝΑΙ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ;
(SOCIAL ENTREPRENEURSHIP)

Κοινωνική επιχειρηματικότητα ονομάζεται οποιαδήποτε επιχείρηση έχει ως σκοπό την κοινωνική ευημερία. Η βιωσιμότητα μιας κοινωνικής επιχείρησης προϋποθέτει την κερδοφορία. Ωστόσο, οι αποφάσεις και οι δράσεις της κοινωνικής επιχείρησης πρέπει αδιαμφισβήτητα να θέτουν ως προτεραιότητα το κοινό καλό, έναντι του κερδοσκοπικού συμφέροντος.

3 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

staramaki
language-project

Ένα καλαμάκι φτιαγμένο από το φυσικό στέλεχος σιταριού, το οποίο κάνει ό,τι και ένα πλαστικό καλαμάκι, αλλά δεν επιβαρύνει το περιβάλλον μιας και είναι βιοδιασπώμενο.

Το Bioscoop στοχεύει στην κάλυψη των βασικών καταναλωτικών αναγκών με ταυτόχρονη προσφορά προϊόντων υψηλής ποιότητας.

Ένας οργανισμός που στοχεύει στην παροχή βοήθειας σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες, αναπτύσσοντας  δράσεις που εστιάζουν κυρίως στις ξένες γλώσσες, τη μετάφραση, τη διερμηνεία και τη διαπολιτισμική μεσολάβηση.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
(SOCIAL IMPACT)

Ο όρος “κοινωνικός αντίκτυπος” αφορά όλες τις κοινωνικές  μεταβολές που δημιουργούνται ή έχουν δημιουργηθεί από τις ενέργειες του οργανισμού/του έργου/του προγράμματος. 

π.χ. Ένας οργανισμός έχει ως στόχο να προσφέρει εκπαίδευση στα παιδιά ενός απομακρυσμένου νησιού. Αν καταφέρει και συνεργαστεί με μια εταιρεία παροχής internet, ώστε να πραγματοποιούνται διαδικτυακά μαθήματα, ο κοινωνικός αντίκτυπος περιλαμβάνει την επίτευξη του αρχικού στόχου, αλλά και σε όλες τις άλλες αλλαγές που προκλήθηκαν, π.χ. πρόσβαση στο διαδίκτυο, περισσότερες εκπαιδευτικές ώρες για τα παιδιά που μπορεί να απελευθερώνουν παραγωγικές ώρες από τους γονείς κ.ο.κ.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ

CHANGEMAK

CHANGEMAKER

Ο όρος Changemaker δημιουργήθηκε από τον παγκόσμιο οργανισμός της κοινωνικής καινοτομίας, Ashoka. Πλέον, χρησιμοποιείται ευρέως από πολλούς και αναφέρεται σε όλους τους ενεργούς πολίτες, επιχειρηματίες, ακτιβιστές που θέλουν να “φέρουν κοινωνική αλλαγή”. 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
(SOCIAL DESIGN)

O Κοινωνικός σχεδιασμός είναι η εφαρμογή μεθοδολογιών σχεδιασμού, ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά και με βιώσιμο τρόπο οι κοινωνικές προκλήσεις. Οι κοινωνικές προκλήσεις είναι περίπλοκα συστημικά προβλήματα, για την επίλυση των οποίων απαιτείται συνεργασία με ενεργούς θεσμικούς φορείς και οργανισμούς από την κοινωνία των πολιτών. Επομένως, ο κοινωνικός σχεδιασμός αναφέρεται σε μια δυναμική διαδικασία που εμπλέκει ενδιαφερόμενα μέλη και συγκεκριμένες μεθοδολογίες με σκοπό στην κοινωνική αλλαγή.

Ανακάλυψε μηνιαίες ευκαιρίες και σύγχρονες μεθοδολογίες για την εξέλιξή σου!