fbpx

ID-GAMES

Στην προσπάθειά μας να αναδείξουμε φορείς και οργανισμούς που εστιάζουν με τη δράση τους στον κοινωνικό αντίκτυπο στην Ελλάδα, δημιουργήσαμε αυτή τη στήλη ώστε να χαρτογραφήσουμε τα projects τους! 

Στο πρώτο μέρος μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για το project, ενώ στο δεύτερο μέρος μπορείτε να δείτε τις συμβουλές και τα εμπόδια που μοιράζεται η ομάδα διαχείρισης.

Project:

ID-GAMES

Συν-δημιουργώντας παιχνίδια για την ενίσχυση της ένταξης των ατόμων με Νοητική Αναπηρία.

Μια σύντομη περιγραφή του project

Το πρόγραμμα “ID GAMES” βασίζεται στη φιλοσοφία ότι κάθε άτομο πρέπει να έχει ίσες ευκαιρίες για την ανάπτυξη της προσωπικότητας και των δεξιοτήτων του, καθώς και να είναι αποδεκτό ως ισότιμο μέλος της κοινωνίας.

Τα αποτελέσματα του προγράμματος είναι τα ακόλουθα:

👉 Ανάπτυξη και εφαρμογή της καινοτόμου μεθοδολογίας συμμετοχικών εργαστηρίων συνδημιουργίας παιχνιδιών για την ένταξη ατόμων με Νοητική Αναπηρία. Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, τα άτομα με Νοητική Αναπηρία, οι φροντιστές τους, οι εκπαιδευτές τους, οι σχετικοί επαγγελματίες υγείας, οι σχεδιαστές παιχνιδιών, οι φοιτητές από συναφείς κλάδους, άτομα από τις τοπικές κοινότητες και οι εθελοντές σχημάτισαν μικτές ομάδες και δημιούργησαν ιδέες οι οποίες μετεξελίχθηκαν σε serious games που ενδυναμώνουν και εντάσσουν ανθρώπους με νοητική αναπηρία.

👉 6 serious games τα οποία προσαρμόζονται στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των ενήλικων ατόμων με Νοητική Αναπηρία.

👉 Ανάπτυξη ενός e-course για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών των ατόμων με Νοητική Αναπηρία, των συναφών επαγγελματιών, των φροντιστών τους και των οργανισμών που θα απευθύνονται σε άτομα με Νοητική Αναπηρία, με σκοπό την οργάνωση και την εφαρμογή συμμετοχικών εργαστηρίων δημιουργίας παιχνιδιών όπως και την εκπαίδευση στη χρήση αυτών.

To ID Games αποτελεί ένα Erasmus+ έργο που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Challedu ήταν συντονιστής του έργου και η υπόλοιπη ομάδα ήταν οι:

Ποιο ήταν το "κοινό-στόχος" του project και πού ακριβώς έλαβε χώρα;

Το κοινό στόχος του project ήταν τα ενήλικα άτομα με Νοητική Αναπηρία, οι επαγγελματίες που εργάζονται μαζί τους και οι φροντιστές τους. Καθώς και οργανισμοί και φορείς που απευθύνονται σε άτομα με Νοητική Αναπηρία ή ευρύτερα στην ένταξη ανθρώπων με αναπηρία. 

🌎 Ως ένα ευρωπαϊκό έργο πολλές από τις δραστηριότητες του έργου μας, όπως τα εργαστήρια συνδημιουργίας παιχνιδιών, τα εργαστήρια δοκιμής των παιχνιδιών, τα εργαστήρια εκπαίδευσης στο e-course, οι εκδηλώσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου έλαβαν χώρα σε όλες τις χώρες των εταίρων δηλαδή Ελλάδα (Αθήνα), Πορτογαλία, Πολωνία, Ρουμανία στους δήμους όπου εδρεύουν οι οργανισμοί.

Ποιος θεωρείτε ότι είναι τελικά ο αντίκτυπος του project;

Πάνω από 400.000 άτομα έγιναν κοινωνοί του έργου ID GAMES και των αποτελεσμάτων του. Για εμάς στην Challedu, κάθε δραστηριότητα του έργου αποτελούσε παράλληλα και μια δράση συνηγορίας για την ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με νοητική αναπηρία σε δημιουργικές διαδικασίες. Και πιστεύουμε πως βάλαμε το λιθαράκι μας σε αυτό.

Πιο συγκεκριμένα:
✔️ Πάνω από 25 επαγγελματίες συμμετείχαν στα διακρατικά σεμινάρια/εργαστήρια του έργου
✔️ Πάνω από 132 συμμετέχοντες/ουσες πήραν μέρος στα εργαστήρια συνδημιουργίας παιχνιδιών στις χώρες των εταίρων και στην Ελλάδα
✔️ Πάνω από 57 άνθρωποι με νοητική αναπηρία έπαιξαν, δοκίμασαν και έδωσαν το feedback τους για να σχεδιαστούν τα τελικά serious games.
✔️Πάνω από 400.000 άτομα έχουν ενημερωθεί για το έργο, τα εργαλεία (μεθοδολογικός οδηγός, serious games, e-course) και πολλοί/ες από αυτούς τα χρησιμοποιούν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους.

Μοιράζονται μαζί μας…

Συμβουλές και εμπόδια που ξεπέρασαν:

👉  1-2 εμπόδια που συναντήσατε στην εκτέλεση του project:

Λόγω της πανδημίας COVID-19 και της ευαλωτότητας του κύριου κοινού στόχου μας (άτομα με αναπηρία) έπρεπε να αναπροσαρμόσουμε τις διαδικασίες συνδημιουργίας και δοκιμής των παιχνιδιών. Έτσι κάποια από τα εργαστήρια πήραν μια virtual μορφή ενώ άλλα αποτελούνταν σε ένα μέρος από virtual και σε ένα άλλο από φυσική συμμετοχή.

Επίσης, λόγω της διεθνούς και διεπιστημονικής ομάδας έργου υπήρχαν μικρές πολιτιστικές διαφορές, που έδωσαν, ωστόσο, μια πολύ ευχάριστη πινελιά στο έργο μας ,στον τρόπο εργασίας μας και μια διακρατικότητα στα αποτελέσματά μας.

👉  Συμβουλές που θα δίνατε σε κάποιον/α που θέλει να ξεκινήσει ένα αντιστοίχου ύφους project:

Να δίνει ισότιμο χώρο σε όλα τα άτομα που συμμετέχουν σε μια ομάδα.

Να μην προκαταβάλει τι μπορεί να κάνει κάποιο άτομο με νοητική αναπηρία και τι όχι.

👉 Αν ξεκινούσατε σήμερα από το 0 το project τι θα κάνατε διαφορετικά;

Θα σχεδιάζαμε περισσότερα παιχνίδια! Υπήρχαν πάρα πολύ όμορφες ιδέες που παρέμειναν στο συρτάρι! 🎨

Χρήσιμα και ουσιαστικά συμπεράσματα που βγάλατε με τη λήξη του project;

Η δημιουργικότητα δεν έχει όρια!

Υπάρχει μεγάλο κενό στην ισότιμη συμμετοχή των ανθρώπων με νοητική αναπηρία σε διάφορες δραστηριότητες στην κοινωνία μας, κυρίως λόγω του πώς οι υπόλοιποι άνθρωποι βλέπουν τα άτομα με αναπηρία, τις δυνατότητές τους και τις ανάγκες τους.
Τα παιχνίδια βοηθούν στην ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ ανθρώπων με διαφορετικές δεξιότητες, από διαφορετικό περιβάλλον, με διαφορετικό υπόβαθρο, ηλικίες και ανάγκες και θα μπορούσαν να αποτελέσουν έναν τρόπο να αναθεωρήσουμε το υφιστάμενο συμπερίληψης και συνηγορίας υπέρ των δικαιωμάτων των ανθρώπων με νοητική αναπηρία.

Ανακάλυψε μηνιαίες ευκαιρίες και σύγχρονες μεθοδολογίες για την εξέλιξή σου!