fbpx

Το Δημόσιο Αποχωρητήριο των Σκέψεων

Στην προσπάθειά μας να αναδείξουμε φορείς και οργανισμούς που εστιάζουν με τη δράση τους στον κοινωνικό αντίκτυπο στην Ελλάδα, δημιουργήσαμε αυτή τη στήλη ώστε να χαρτογραφήσουμε τα projects τους! 

Στο πρώτο μέρος μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για το project, ενώ στο δεύτερο μέρος μπορείτε να δείτε τις συμβουλές και τα εμπόδια που μοιράζεται η ομάδα διαχείρισης.

Project:

Το Δημόσιο Αποχωρητήριο των Σκέψεων

Μια σύντομη περιγραφή του project

Το Δημόσιο Αποχωρητήριο των Σκέψεων αποτελεί το πρώτο σενάριο χρήσης του Box for Expression. Πρόκειται για μια δημόσια δράση-εγκατάσταση συλλογής και παραγωγής προφορικών αφηγήσεων στο δημόσιο χώρο, η οποία ταξίδεψε σε διαφορετικά σημεία της Αθήνας τον Ιούλιο του 2021, προ(σ)καλώντας τους κατοίκους και περαστικούς να απορρίψουν ό,τι τους «βαραίνει» και να ανακουφιστούν μετά από μία μακρά περίοδο εγκλεισμού. Η κοινωνική αποστασιοποίηση λόγω της πανδημίας ήρθε να εντείνει την κοινωνική απομόνωση στα σύγχρονα αστικά κέντρα. Με τη δράση αυτή δημιουργήθηκε ένας συμβολικός, αλλά και πραγματικός, χώρος επανασύνδεσης με τις γειτονιές μας, τις κοινότητες που τις κατοικούν αλλά και τις ίδιες τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας.

Η συγκεκριμένη δράση έλαβε χώρο στην Αθήνα και συγκεκριμένα στις δημοτικές κοινότητες: Κυψέλη, Χαλάνδρι, Καισαριανή, Ακαδημία Πλάτωνος.

Φορείς υλοποίησης: Open Lab Athens / Ludd Lab / Εργαστήριο Εικόνας, Ήχου και Πολιτιστικής Αναπαράστασης του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Πανεπιστημίου Αιγαίου).

Η ομάδα που συνέβαλε και οι συνεργάτες του project: Αλεξάνδρα Τζανίδου (Developer, Ερευνήτρια), Γιάννης Ζγέρας (Αρχιτέκτονας / Κοινωνιολόγος), Ελένη Μαστρογεωργοπούλου (Αρχιτέκτονας), Ισμήνη Γάτου (Ερευνήτρια), Γρηγόρης Τσαρδανίδης (Developer), Μανώλης Λεβεδιανός (Αρχιτέκτονας), Δέσποινα Οικονομοπούλου (video production)

Χορηγοί του project: Actors of urban Change | Bosch Stiftung

Ποιο ήταν το "κοινό-στόχος" του project και ποιος τελικά ήταν ο αντίκτυπός του;

Το κοινό στο οποίο απευθυνθήκαμε ήταν οι πολίτες και ο αντίκτυπος που στοχεύαμε ήταν η δυνατότητα έκφρασης των συμμετεχόντων στον δημόσιο χώρο και το μοίρασμα ιδιωτικών σκέψεων με αφορμή ένα συλλογικό βίωμα / τραύμα.

Με άλλα λόγια, η δημιουργία ενός συλλογικού αρχείου για την εμπειρία της κοινωνικής αποστασιοποίησης.

Χρήσιμα και ουσιαστικά συμπεράσματα που βγάλατε με τη λήξη του project;

Χρειάζεται ρεαλιστικός σχεδιασμός στα πρώτα στάδια ανάπτυξης μιας ιδέας και συνεχής τριβή μεταξύ των μελών της ομάδας ώστε να αναπτυχθεί ένας κοινός κώδικας.

Επίσης, ο καταμερισμός των εργασιών δεν θα πρέπει να οδηγεί σε απομόνωση των μελών αλλά να υπάρχει συχνή αλληλεπίδραση και αναστοχασμός πάνω στα πεδία εργασίας μεταξύ όλων των μελών της ομάδας.

Δείτε το in action!

Μοιράζονται μαζί μας…

Συμβουλές και εμπόδια που ξεπέρασαν:

👉  1-2 εμπόδια που συναντήσατε στην εκτέλεση του project και συμβουλές που θα δίνατε σε κάποιον/α που θέλει να ξεκινήσει ένα αντιστοίχου ύφους project:

Εμπόδια: Η αβεβαιότητα κατά την ανάπτυξη του project για τις συνθήκες και τους περιορισμούς στον δημόσιο χώρο λόγω της πανδημίας και η εξ’ αποστάσεως συνεργασία της ομάδας για τους ίδιους λόγους.

Συμβουλές: Να δώσει αρκετό χρόνο στην αρχική έρευνα για την ιδέα που θέλει να υλοποιήσει. Να την επικοινωνήσει σε ανθρώπους με ανάλογη εμπειρία και να δώσει χώρο και χρόνο στη δημιουργία σχέσεων μεταξύ των μελών της ομάδας

👉 Αν ξεκινούσατε σήμερα από το 0 το project τι θα κάνατε διαφορετικά;

Απολύτως τίποτα!

Ανακάλυψε μηνιαίες ευκαιρίες και σύγχρονες μεθοδολογίες για την εξέλιξή σου!