fbpx

CASE STUDY

Βιώσιμη μετακίνηση και πράσινες πόλεις στο project ”Voltaro”

Τι ήταν αυτό;

To Voltaro αποτελεί από το 2017 τη δράση-ορόσημο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα της Αντιπεριφέρειας Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, για τις βιώσιμες μετακινήσεις και τις πράσινες πόλεις. Η ημερήσια δράση Voltaro πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης με σκοπό να αναδείξει το τοπικό οικοσύστημα και τις νέες τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί στους τομείς της κινητικότητας, βιώσιμης μετακίνησης, κυκλικής οικονομίας, πράσινων πόλεων και πολλά ακόμα. Στο Voltaro συνολικά έχουν συμμετάσχει ενεργά πάνω από 80 φορείς, επιχειρήσεις και εκπαιδευτικά ιδρύματα και πάνω από 4.000 πολίτες κάθε χρόνο!

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) παρακινούμενη από τους 17 στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ξεκίνησε το 2017 την δράση Voltάρω. Η στρατηγική της δράσης, είναι η διευκόλυνση της ανάπτυξης της μικροκινητικότητας στην Περιφέρεια, δίνοντας κίνητρα στους φορείς που ενεργοποιούνται σε αυτόν τον τομέα να συγκλίνουν προς μια αποτελεσματική και βιώσιμη ανάπτυξη. Η μικροκινητικότητα βασίζεται στις επιλογές των πολιτών, προσφέροντας μεγάλες δυνατότητες μείωσης των εκπομπών και προοπτικές αναδιάρθρωσης του αστικού ιστού. Επομένως, είναι απαραίτητη η υποστήριξη των πολιτών στην “έξυπνη” λήψη αποφάσεων. Το Voltάρω έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με δύο αρχές, τη συν-δημιουργίας και το gamification. Συν-δημιουργία γιατί το Voltάρω είναι αποτέλεσμα μιας διαδικασίας, στην οποία συμμετείχαν οργανισμοί, εθελοντές, επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα, ειδικοί και στελέχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να παρουσιάζεται ισάξια η δράση όλων των οργανισμών καθώς οι συμμετοχικές διαδικασίες συμβάλλουν σε ένα βαθύτερο επίπεδο σύνδεσης και διαλόγου υπεύθυνων πολιτών.

Η δράση διοργανώνεται μια ημέρα εντός της Ευρωπαϊκής εβδομάδας κινητικότητας. Πολίτες, εταιρείες και φορείς δημιουργούν ένα νέο πεδίο συνεργειών για την ηλεκτροκίνηση και τους εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης, οδηγώντας σε αποτελεσματικές πολιτικές και λύσεις. Από την άλλη, το στοιχείο ”gamification” μεταμορφώνει το Voltάρω σε μια μοναδική εμπειρία. Οι πολίτες εξερευνώντας διαφορετικούς σταθμούς κινητικότητας γνωρίζουν νέες τεχνολογίες και μαζί συζητούν και απαντούν σε διαδραστικές ερωτήσεις προκειμένου συμμετέχουν, σε ένα παιχνίδι. Σημείο κλειδί στην συγκεκριμένη διαδικασία είναι ότι οι ερωτήσεις έχουν σχεδιαστεί τόσο για να ενημερώνουν όσο και για να συλλέγουν πληροφορίες/δεδομένα σχετικά με τις απόψεις και την συμπεριφορά των πολιτών. Τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας αξιοποιούνται για την αποτίμηση των δράσεων ευαισθητοποίησης ανα έτος, καθώς και για την καλύτερη λήψη μελλοντικών αποφάσεων στις πολιτικές και δράσεις για την κινητικότητα.

people_ld

5.500 συμμετέχοντες/ 2023

Time

6 μήνες προετοιμασίας

Rocket_colors

80+ συνεργάτες σύνολο

Μεθοδολογία

Για εμάς το Voltaro δεν είναι απλά ένα project. Είναι ένα πρακτικό case study (παράδειγμα) 7 χρόνων ουσιαστικής συνεργασίας της Περιφέρειας, φορέων της κοινωνίας των πολιτών, ιδιωτικών επιχειρήσεων και του ακαδημαϊκού χώρου.

Κάθε χρόνο οι προετοιμασίες του project βασίζονται σε μια διαδικασία συν-σχεδιασμού, η οποία ξεκινάει με τον φετινό στόχο και τους πυλώνες της δράσης. Η ψηφιακή διαχείριση μιας δράσης τέτοιου μεγέθους απαιτεί έναν πολύ καλό σχεδιασμό σε ψηφιακά προγράμματα (asana, miro, google drive, slack) που διαχειρίζεται μια ομάδα διαφορετικών συνεργατών.

Η βελτίωση και το feedback αποτελεί για εμάς βασικό στοιχείο των έργων μας, οπότε η ενσωμάτωση του feedback που λάβαμε τον προηγούμενο χρόνο είναι πολύ δομικό στοιχείο της διαδικασίας. Το Voltaro 6, αναπτύχθηκε σε 2 επίπεδα, με μια ημερίδα καλών πρακτικών και την παράλληλη δράση ευαισθητοποίησης. Η ημερίδα αφορούσε στη λειτουργία του Περιφερειακού Κόμβου Καινοτομίας για την Αστική Κινητικότητα με την συνδιοργάνωση του τεχνικού συντονιστή του Κόμβου ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στην ημερίδα οι Δήμοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις δυνατότητες χρηματοδότησης για την εφαρμογή βιώσιμων λύσεων βιώσιμων λύσεων αστικής κινητικότητας αλλά και για τις ευκαιρίες για τις καινοτόμες startups.

Φέτος, το Voltaro 7 έγινε #gopafree με τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης της Cigaret Cycle AMKE, ενώ μεταφέρθηκε στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, την πλατεία Αριστοτέλους για να είναι προσβάσιμο σε ακόμη περισσότερους πολίτες. Τα σημεία που ξεχώρισαν φέτος ήταν εκτός από τις καινοτόμες τεχνολογίες των ιδιωτικών εταιρείων, το σημείο του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) με εκπαιδευτικά παιχνίδια και η ανακύκλωση του καφέ από τον οργανισμό InCommOn. Ακόμη, ο ΟΣΕΘ (Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης) σε συνεργασία με τον ΟΑΣΘ, τον Ποδηλατικό Αθλητικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και την Τροχαία πραγματοποιήσαν μια πρωτότυπη εκπαιδευτική δράση. Συγκεκριμένα, γύρω από ένα λεωφορείο θα υπάρχει μια κόκκινη διαγράμμιση που αναφέρεται στα "τυφλά" σημεία του οδηγού και με μπλε διαγράμμιση θα φαίνονται τα ορατά σημεία. Οι πολίτες θα μπορούν να ανέβουν στη θέση του οδηγού και να δουν στην πράξη τι πρέπει να αποφεύγουν ως οδηγοί πατινιών/ποδηλάτων.

voltaro

Αντίκτυπος

Η πραγματοποίηση της δράσης για 7η συνεχή χρονιά έχει καταστήσει το Voltaro θεσμό της πόλης και είμαστε πολύ περήφανοι/ες για αυτό!

Το 2023 οι συμμετέχοντες ξεπέρασαν τους 5.500. Ο ποιοτικός αντίκτυπος μεγάλωσε, καθώς μας τίμησαν με τους παρουσία τους φορείς και ερευνητικά κέντρα με σύγχρονα έργα στον τομέα. Με την παρουσία των σημαντικότερων φορέων βιώσιμης μετακίνησης στη Β. Ελλάδα, μας δίνεται κάθε χρόνο μια ιδιαίτερης σημασίας ευκαιρία για ενημέρωση γύρω από ζητήματα βιώσιμων πόλεων.

Πρακτικά, το αποτέλεσμα φαίνεται και από τον αριθμό των ηλεκτρικών οχημάτων που έχουν καταχωρηθεί στο πρόγραμμα “ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ” αποτελούν το 67% αυτών που πουλήθηκαν τα τελευταία 4 χρόνια. Αξιοσημείωτο είναι πως η συμμετοχή των νησιών είναι περίπου στο 20% των οχημάτων που επιδοτούνται από την δράση.

Η προώθηση νέων και εναλλακτικών μορφών μετακίνησης, βασίζεται στην επιτυχημένη ευαισθητοποίηση των πολιτών πάνω στα ζητήματα αυτά και στην ορθή ενημέρωσή τους σχετικά με τις ωφέλειες που θα προκύψουν στο περιβάλλον, στην οικονομία και στην κοινωνία, σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο. Η πρόκληση των Δήμων και των Περιφερειών είναι μεγάλη, καθώς η διαδικασία της ευαισθητοποίησης των πολιτών, θα πρέπει να είναι συνεχής, επιστημονικά τεκμηριωμένη και ενταγμένη σε ένα ευρύτερο Στρατηγικό Πλάνο αειφόρου ανάπτυξης.

Είμαστε ενθουσιασμένοι που μοιραζόμαστε τα αποτελέσματα μαζί σας.