fbpx

CASE STUDY

Εκπαίδευση εποχικού προσωπικού ΔΕΘ

Κάθε χρόνο εκπαιδεύουμε με τον δικό μας ανθρωποκεντρικό και διαδραστικό τρόπο, το εποχικό προσωπικό της ΔΕΘ για να ανταποκριθεί καλύτερα στις σύγχρονες εκθεσιακές ανάγκες.

Τι ήταν αυτό;

Ως οργανισμός καινοτομίας among είμαστε πολύ περήφανοι για τη συνεργασία μας με τη ΔΕΘ-HELEXPO. Από το 2017, αναλαμβάνουμε κάθε χρόνο την εκπαίδευση των 300 εργαζομένων εποχικού προσωπικού κατά τη διάρκεια της ετήσιας έκθεσης Σεπτεμβρίου που υποδέχεται 200.000 επισκέπτες.

Πάντα με την καθοδήγηση των στελεχών της εταιρείας, παρέχουμε στο εποχικό προσωπικό τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις για την επιτυχή διεξαγωγή της έκθεσης.

Λίγα λόγια για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι ένα εκθεσιακό γεγονός με θεσμικό χαρακτήρα, άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία της οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της χώρας. Από την ίδρυσή της, το 1926, μέχρι σήμερα, αντανακλά τους ρυθμούς και τις τάσεις όχι μόνο της εγχώριας αλλά και της διεθνούς επιχειρηματικότητας.

Ribon

από το 2017

Time

10 ώρες εκπαίδευσης / χρόνο

people_ld

300 εθελοντές /
χρόνο

Μεθοδολογία

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να εξοπλίσει το εποχικό προσωπικό με τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις που απαιτούνται για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια της έκθεσης. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι το εποχικό προσωπικό είναι καλά προετοιμασμένο για να χειριστεί οποιαδήποτε κατάσταση μπορεί να προκύψει κατά τη διάρκεια της έκθεσης.

Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο εκπαίδευσης που καλύπτει διαφορετικές πτυχές της εργασίας, όπως η επικοινωνία, η συνεργασία, η εξυπηρέτηση του κοινού και η επίλυση προβλημάτων και κρίσεων. Παρέχονται επίσης πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες ασφαλείας, τα πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης και την επίλυση συγκρούσεων. Για τις ανάγκες της εκπαίδευσης, η γνώση μεταδίδεται κυρίως μέσα από διαδραστικά στοιχεία όπως ασκήσεις ρόλων, προσομοιώσεις και ομαδικές συζητήσεις. Καθ' όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης, τα στελέχη της εταιρείας παρέχουν καθοδήγηση διασφαλίζοντας ότι το εποχικό προσωπικό λαμβάνει ολοκληρωμένες οδηγίες.

Η εκπαίδευση διαρκεί 10 ώρες και η ομάδα των ειδικών μας συνεργάζεται στενά με τη ΔΕΘ-HELEXPO για να προσαρμόσει το πρόγραμμα σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της κάθε χρονιάς. Παρέχουμε όλο το απαραίτητο υλικό, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών εγχειριδίων, παρουσιάσεων και διαδραστικών δραστηριοτήτων για να διασφαλίσουμε ότι η εκπαίδευση είναι ουσιαστική, ενημερωτική και αποτελεσματική.

Αντίκτυπος

Το εποχικό προσωπικό αποτελείται στις πλειοψηφία του από νεαρά άτομα 22+ χρονών. Λαμβάνοντας αυτό υπόψην, μπορούμε να αντιληφθούμε τον θετικό αντίκτυπο που έχει η εκπαίδευση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέχει στο εποχικό προσωπικό την ευκαιρία να αποκτήσει πολύτιμη πρακτική εμπειρία. Αυτό μπορεί να ενισχύσει τις προοπτικές απασχολησιμότητάς τους στο μέλλον και να δημιουργήσει μια ομάδα ειδικευμένου προσωπικού που μπορεί να κληθεί για μελλοντικές εκθέσεις και εκδηλώσεις.

Από την άλλη πλευρά, η εκπαίδευση του εποχικού προσωπικού βελτιώνει τη συνολική εμπειρία των επισκεπτών και ο αντίκτυπος φαίνεται στη βελτιωμένη απόδοση του εποχικού προσωπικού κατά τη διάρκεια της έκθεσης. Οι εργαζόμενοι έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις για να εκτελέσουν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους κατά τη διάρκεια της έκθεση. Είναι πιο σίγουροι, γνώστες και ικανοί να χειριστούν τις προκλήσεις που προκύπτουν. Με αυτόν τον τρόπο, παρέχονται υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση πελατών, αποτελεσματική διαχείριση πλήθους και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που εμφανίζονται. Αυτό, με τη σειρά του, οδηγεί σε μια πιο επιτυχημένη έκθεση με ικανοποιημένους επισκέπτες και εκθέτες, που σε ένα ευρύτερο επίπεδο δημιουργεί τη δυνατότητα προσέλκυσης επισκεπτών στην πόλη για την έκθεση, προωθώντας τον τουρισμό και ενισχύοντας την τοπική οικονομία. Εάν οι επισκέπτες έχουν μια θετική εμπειρία λόγω της υψηλής ποιότητας εξυπηρέτησης πελατών και της αποτελεσματικής διαχείρισης, μπορούν να συστήσουν την πόλη σε άλλους και να επιστρέψουν για μελλοντικές εκδηλώσεις.

Κάθε χρόνο, προσπαθούμε να δημιουργούμε ουσιαστικές εκπαιδεύσεις στο εποχικό προσωπικό, ώστε να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες της Γενικής Έκθεσης, αλλά και των επισκεπτών. Σκοπός μας είναι να ενισχύσουμε τους νέους επαγγελματίες και να δημιουργήσουμε καλύτερες εμπειρίες για όλους.