fbpx

CASE STUDY

Ολοκληρώθηκε ο 1ος κύκλος εκπαίδευσης του δημιουργικού επιταχυντή στη Θεσσαλονίκη – SKG Makers

Το πρόγραμμα Pop-Machina Circular Maker Accelerator έχει στόχο να προσφέρει στους δημιουργούς (makers) τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να μετατρέψουν τα έργα και τις ιδέες τους σε βιώσιμες και ανταγωνιστικές επιχειρήσεις!

Τι ήταν αυτό;

Ως εξωτερικοί συνεργάτες στο έργο του Pop Machina, υποστηρίξαμε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του δημιουργικού επιταχυντή (accelerator) προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα στηρίξει την κοινότητα δημιουργών της Θεσσαλονίκης (SKG Makers). Σκοπός του είναι η υποστήριξη της κοινότητας μέσω επιχειρηματικής εκπαίδευσης και mentoring, ώστε να βοηθήσει τους δημιουργούς να βγουν στην αγορά με ένα βιώσιμο business model προσφέροντας ανταγωνιστικές υπηρεσίες και προϊόντα.

💡 Οι SKG Makers, είναι η πρώτη κοινότητα makers (δημιουργών) στη Θεσσαλονίκη, ως δράση του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της υλοποίησης συνεργατικού, κυκλικού Makerspace στη Θεσσαλονίκη και συστεγάζεται με το OK!Thess.

Οι SKG Makers υποστηρίζονται από το Pop-Machina, ένα ευρωπαϊκό έργο με τον τίτλο «Collaborative production for the circular economy a community approach / Pop-Machina» (“Συνεργατική παραγωγή για την κυκλική οικονομία˙ μια κοινοτική προσέγγιση” – Pop-Machina), του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020. Στο πλαίσιο αυτού του ερευνητικού έργου Pop-Machina, ο Δήμος Θεσσαλονίκης συνεργάζεται στενά με την Q-PLAN International για το συντονισμό και τις δράσεις των SKG Makers, ενώ το το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας αποτελούν εταίρους του έργου που δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλονίκη.

👉 H εκπαίδευση του δημιουργικού επιταχυντή κάλυψε οκτώ (8) βασικές θεματικές απαραίτητες για την υποστήριξη μιας ιδέας,ώστε να αναπτυχθεί σε βιώσιμη επιχείρηση. Οι θεματικές αυτές ήταν:

1. Εισαγωγή στο Business Model Canvas - Value chain positioning
2. Ποιος είναι ο πελάτης μου; - Εισαγωγή στο Design Thinking
3. Έρευνα ανταγωνισμού - Marketing analysis & Competitive landscape
4. Τα βήματα για την υπηρεσία μου - Πελάτης και Επιχείρηση
5. Design Thinking - Prototyping and Testing
6. Financial support assessment
7. Digital Marketing για επιχειρήσεις
8. Pitching

skg-makers
Time

4 μήνες

people_ld

7 Ομάδες

Bulb

8 Θεματικές εκπαίδευσης

Μεθοδολογία

Η μεθοδολογία του σχεδιασμού προγράμματος βασίστηκε σε 3 επίπεδα.

1.Εισαγωγική εκπαίδευση (Induction training): Πρώτα, δόθηκε πρόσβαση στους συμμετέχοντες σε μια πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης, προκειμένου να εξοικειωθούν με βασικές έννοιες επιχειρηματικότητας.

2.Βασική εκπαίδευση & Mentoring:
Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν οι 8 εκπαιδεύσεις σε συνδυασμό με 1-1 συνεδρίες mentoring. Όλες οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιήθηκαν με τη μορφή διαδραστικών εκπαιδευτικών εργαστηρίων workshop. Ο σχεδιασμός του εργαστηρίου έγινε με τέτοιο τρόπο, ώστε να εναλλάσσεται η θεωρία με πρακτικές ασκήσεις, να υπάρχει χρόνος για ερωτήσεις, αλλά και να συζητούνται τα ερωτήματα της κάθε ομάδας ξεχωριστά. Τέλος, όλο το υλικό διδασκαλίας μαζί με τις πρακτικές ασκήσεις παρέμειναν διαθέσιμα και δωρεάν σε όλους τους συμμετέχοντες.

Μετά από το πέρας της κάθε εκπαίδευσης και σε εβδομαδιαία βάση, η κάθε ομάδα είχε τη δυνατότητα να λαμβάνουν προσωπική καθοδήγηση από καταξιωμένους εκπαιδευτές.

🎯 Στόχος της συγκεκριμένης πρακτικής είναι να δίνεται χρόνος στις ιδιαίτερες ανάγκες που έχει η κάθε ομάδα και να δίνεται προσωποποιημένη βοήθεια και καθοδήγηση. Τα εργαστήρια είναι ένας ασφαλής χώρος μεταξύ εκπαιδευόμενου και εκπαιδευτή, κατά τη διάρκεια των οποίων μπορούν ελεύθερα να συζητηθούν οι απορίες σχετικά με τα πρακτικά εργαλεία και τις μεθοδολογίες επιχειρηματικότητας που παρουσιάζονται στις εκπαιδεύσεις, αλλά και άλλοι προβληματισμοί που μπορεί να έχουν οι συμμετέχοντες σχετικά με τα οικονομικό-κοινωνικά θέματα της πόλης και των αγορών.

3. Επιχειρηματικό μοντέλο (Business modelling): Με την καθοδήγηση των εκπαιδευτών και ειδικών προτύπων (templates) οι ομάδες λάβαν συνεχόμενη υποστήριξη υποστήριξη για να σχεδιάσουν ανταγωνιστικά επιχειρηματικά μοντέλα κυκλικής επιχειρηματικότητας.

skg_makers

Αντίκτυπος

🔎 Το πρόγραμμα του δημιουργικού επιταχυντή αποτέλεσε μια μοναδική ευκαιρία στους makers της πόλης να αγκαλιάσουν την επιχειρηματικότητα και να τολμήσουν να κάνουν το επόμενο βήμα, αναπτύσσοντας το hobby τους σε επιχείρηση. Η διαδικασία αυτή βοηθά όχι μόνο μεμονωμένα τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν προσωπικές και επαγγελματικές δεξιότητες αλλά και το ευρύτερο περιβάλλον της Θεσσαλονίκης, καθώς ενισχύεται η ευρύτερα η οικονομία της πόλης.

Επιπλέον, οι περισσότερες εκπαιδεύσεις ήταν διαθέσιμες αποκλειστικά για τους συμμετέχοντες του accelerator αλλά κάποιες θεματικές, καθώς και όλο το υλικό της εισαγωγικής εκπαίδευσης ήταν ανοιχτές για να τις παρακολουθήσει το κοινό. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε όλο τον σχεδιασμό του προγράμματος, ώστε η πληροφορία και η γνώση να παραμένει όσο το δυνατόν περισσότερο ελεύθερη και προσβάσιμη σε όλους, ενισχύοντας τον θετικό κοινωνικό αντίκτυπο και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

skg_makers