fbpx

ΓΙΑΤΙ Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ;

0
Συμμετέχοντες
0 %
Θετικά σχόλια
0
Συνολικό κοινό
0
Συνεργάτες
0 +
Χώρες
group-pera
abbvie
participant

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Οραματιζόμαστε μια κοινωνία εφευρετική, συνεργατική και καινοτόμα, η οποία ενσωματώνει ουσιαστικές λύσεις στις κοινωνικές προκλήσεις της εποχής μας με μεγαλύτερη ταχύτητα.

Αναπτύσσουμε νέες, πιο αποτελεσματικές και βιώσιμες λύσεις πάνω σε ένα υπαρκτό κοινωνικό πρόβλημα.
Η εκπαίδευση, η υγεία, η ισότητα, η δικαιοσύνη, η πρόσβαση, η επιχειρηματικότητα, οι εργασιακές συνθήκες, οι κοινότητες, οι βιώσιμες πόλεις, οι γειτονιές και άλλοι τόσοι τομείς, πρέπει να μπορούν να προσαρμοστούν γρηγορότερα στο σήμερα, να αφομoιώνουν νέες τεχνολογίες και να χρησιμοποιήσουν σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους που ακούν τις πραγματικές ανάγκες μας.
ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ


Η βάση όλων των ενεργειών μας εμπνέεται και πηγάζει από τη θεωρία συστημικής αλλαγή (theory of systems change), το πλαίσιου δηλαδή που στηρίζει άτομα, οργανισμούς και φορείς να κατανοήσουν πώς να δημιουργήσουν διαρκή, βιώσιμη αλλαγή μέσα σε πολύπλοκα συστήματα.

ΠΩΣ ΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ;

#1

(Ανα)σχεδιάζουμε project & υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν τις κοινωνικές προκλήσεις στην Ελλάδα οργανωμένα, συστημικά και συμμετοχικά, αξιοποιούν σύγχρονες μεθοδολογίες και λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών

#2

Εκπαιδεύουμε και ενισχύουμε οργανισμούς μέσω διαδραστικών εκπαιδεύσεων στις μεθοδολογίες που αξιοποιούμε (project management, service design, systemic impact, participatory processes κ.λπ.)

#3

Προωθούμε καινοτόμες μεθοδολογίες που φέρνουν αλλαγή

#4

Προσαρμόζουμε καινοτόμες μεθοδολογίες και εργαλεία στα Ελληνικά

Υποστηρίζουμε την ατζέντα του 2030 και τους Sustainable Development Goals

Δίνουμε προτεραιότητα σε 6 από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) που ορίζονται στην Ατζέντα του 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με βάση τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε ως εταιρεία να συμβάλουμε στην επίλυση των παγκόσμιων προκλήσεων μέσω της δομής του οργανισμού, των υπηρεσιών και των project μας:

Στόχος 3.8: Επίτευξη καθολικής υγειονομικής κάλυψης. Υποστηρίζουμε το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι μέσω του ανασχεδιασμού υπηρεσιών.

Στόχος 4.4: Αύξηση του αριθμού των νέων και των ενηλίκων οι οποίοι έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες. Προσφέρουμε ψηφιακά εργαλεία μεθοδολογίας (toolkits) και δωρεάν πρόσβαση σε εργαστήρια εκμάθησης δεξιοτήτων.

Στόχος 5.5: Διασφάλιση της πλήρους συμμετοχής και των ισότιμων ευκαιριών ανάληψης ηγετικού ρόλου κάθε φύλου σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων. Δημιουργήσαμε τη μεγαλύτερη κοινότητα νέων επαγγελματιών στη Θεσσαλονίκη, το together με σκοπό να δικτυώσει, να ενδυναμώσει και να ενισχύσει την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Στόχος 8.3: Προώθηση πολιτικών προσανατολισμένων στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας. Συν-σχεδιάζουμε στρατηγικές οργανισμών, ενισχύουμε τις δεξιότητες (soft skills) και εκπαιδεύουμε οργανώσεις ώστε να έχουν πιο συστημικό αντίκτυπο. 

Στόχος 8.5: Επίτευξη πλήρους και παραγωγικής απασχόλησης και αξιοπρεπών θέσεων εργασίας για κάθε εργαζόμενο/η. Έχουμε δομήσει τον οργανισμό με στόχο να προσφέρουμε συνεχή υποστήριξη και καθοδήγηση μέσα σε ένα ομαδικό περιβάλλον και σεβόμαστε τις ανθρώπινες ανάγκες των εργαζομένων μας.

Στόχος 8.8: Προστασία εργασιακών δικαιωμάτων και προαγωγή ασφαλών συνθηκών εργασίας για όλους. Υποστηρίζουμε τα δικαιώματα στο πλαίσιο της εργασίας και δημιουργούμε ένα ασφαλές και δίκαιο περιβάλλον συνεργασίας. Μέσα από τα project μας υποστηρίζουμε την τοπική οικονομία και επιχειρήσεις.

Στόχος 11: Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες. Έχουμε συντονίσει προγράμματα ενημέρωσης για την πράσινη ενέργεια και την ηλεκτροκίνηση όπως την εκδήλωση Voltaro (2016-2022).

Στόχος 17.6 Ενίσχυση της συνεργασίας και της ανταλλαγής γνώσεων σε θέματα σχετικά με την πρόσβαση στην επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία. Συνεργαζόμαστε με φορείς σε πάνω από 11 χώρες, με στόχο να ενισχύσουμε και να ανταλλάξουμε γνώσεις και εργαλεία καινοτομίας, όπως και να αναπτύξουμε τη συνεργασίας ίσων όρων.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΕ ΕΜΑΣ;

Ότι αγαπάμε (πολύ) αυτό που κάνουμε γιατί απαντάει και στις δικές μας ανάγκες, βελτιώνει και τον δικό μας κόσμο και διευρύνει και τους δικούς μας ορίζοντες.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 15+ ΧΡΟΝΩΝ

Η ομάδα μας οργανώνει μεθοδικά projects, υπηρεσίες και workshop πάνω από 15 χρόνια. Δεν εστιάζουμε τόσο στον αριθμό 15, όσο στον αντίκτυπο που έχουμε (συν)δημιουργήσει.

ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΟΥΜΕ

Σεβόμαστε τους υπαλλήλους μας και τον χρόνο τους, δικτυωνόμαστε σε πρωτοβουλίες που πιστεύουμε ότι αλλάζουν τον κόσμο, προβληματιζόμαστε για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των δράσεων μας και παίρνουμε θέση σε κοινωνικοπολιτικά ζητήματα που εκφράζουν τις αξίες που πρεσβεύουμε.

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Έχοντας εργαστεί σε 11 χώρες αλλά και σε πολλές πόλεις & χωριά της Ελλάδας, έχουμε αποκτήσει ένα δίκτυο συνεργατών με τους καλύτερους και πιο καινοτόμους επαγγελματίες της Ελλάδος και του εξωτερικού, τους οποίους εμπιστευόμαστε, συμβουλευόμαστε και επιζητούμε την δημιουργική κριτική τους.

stop-talking

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΜΕ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ:

#1

ΔΗΜΟΙ &
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Συνεργαζόμαστε με ΟΤΑ που θέλουν να δημιουργήσουν ή να βελτιώσουν ένα project/υπηρεσία. Συμμετοχικά, με σωστή αξιοποίηση πόρων και το μέγιστο δυνατό αντίκτυπο. Με έμφαση στη συστημική λύση των κοινωνικών προκλήσεων (systemic impact).

#2

ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
& ΕΡΕΥΝΑΣ

 

Απευθυνόμαστε σε φορείς που προάγουν την καινοτομία, την έρευνα και τον πειραματισμό και αναζητούν διαδραστική έρευνα κοινού (user research), συμμετοχικές διαδικασίες (participatory processes) και διάδοση αντικτύπου (impact dissemination).

#3

ΤΜΗΜΑΤΑ
CSR

Τμήματα κοινωνικής εταιρικής ευθύνης ιδιωτικών εταιριών που αναζητούν την ουσιαστική επίλυση μιας κοινωνικής πρόκλησης με διάδοση σε ευρύ φάσμα της κοινωνίας, οικονομική διαχείριση πόρων και έμφαση στο αποτέλεσμα που απαντάει στις κοινωνικές ανάγκες.

#4

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ & ΜΚΟ

Φορείς της κοινωνίας των πολιτών που θέλουν να αξιοποιήσουν τις δυνάμεις και τους πόρους τους δημιουργώντας έργα που αντέχουν στον χρόνο (resilience), συνδέονται με το όραμα τους (vision-oriented), έχουν μετρήσιμο αντίκτυπο (impact assessment) και απαντούν στις ανάγκες των πολιτών (user needs).

#5

ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Ιδρύματα που αναζητούν την συστημική προσέγγιση (systemic thinking) στην επίλυση των προσκλήσεων που μελετάνε, δίνουν έμφαση στις ρίζες ενός προβλήματος (roots-cause) και στη δημιουργία συγκεκριμένων μοντέλων επίλυσης του (systemic procedures).

MΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙ 95+ ΦΟΡΕΙΣ, ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ:

> OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ministry-logo
perifereia
municipality-of-thessaloniki
resilient-thessaloniki-logo
ΜΕΙΖΟΝΟΣ-ΑΣΤΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-LOGO
municipality-kavala, dimos-kavala
logo_dimofeleia
δήμος καισιαριανής λογότυπο

> ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

tif-logo
edding-logo
INDUSTRY-DISRUPTORS-LOGO
abbvie-logo
kepa-logo
politistiki-etaireia-logo
Chrysallis Proderma - logo
logo-envolve-color
Thessaloniki-Design-Week
Pomilio-Blumm-logo

> ΙΔΡΥΜΑΤΑ & ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

robert-bosch-stiftung-logo
iac-berlin
morfotiko-idrima-ethnikis-trapezis-logo
telogleio-logo
Goethe-institute-logo
start-programm
cultural-managers-academy
Mitost-logo
AOUC-LOGO
Ashoka-logo
changemaker-exchange-logo
worth-project-logo
anna-lidnh-foundation-logo

> ΦΟΡΕΙΣ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

GSA-logo
Arsis-logo
InCommOn_Logo_Vertical_Colour-1
logo-eliza
place-identity-logo
bizrupt-logo
fix in art-logo
desmos
enosi-new-logo
ethelon-logo
art-of-hosting
architects-for-change-logo
startup-week
infinity-logo
steps-logo
kmop-logo
creative-hub-logo
ΠΕΡΑ-LOGO
messolonghi-by-locals-logo
ecocity-logo
skill-up-logo
H3RS_Red_Transparent (1)
SAFARNI
commons-in-residency
sfs
saf-logo
tedx-university-of-macedonia-logo
tedx-auth-logo
language-project
ISFiT_logo
solomon
creativity-platform-logo

> ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

IHU-logo
πανεπιστήμαιο αιγαίου λογότυπο_page-0001
pamak-uom-logo

> ΧΟΡΗΓΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ PROJECT VOLTARO

Θέλουμε να συν-δημιουργήσουμε ένα πιο παραγωγικό, δημιουργικό και σύγχρονο οικοσύστημα, στο οποίο θα είμαστε περήφανοι να ζούμε, να εργαζόμαστε, να σπουδάζουμε και να ονειρευόμαστε.

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα;

Είμαστε διαθέσιμοι να συζητήσουμε τις ιδέες και τις ανάγκες σας.